Taśma rozprężna 3w1

Po przyjętych przez Parlament i Radę UE postanowieniach Dyrektywy 2010/21/UE, dotyczących charakterystyki energetycznej budynków, wraz z pierwszym dniem 2021 roku budowanie energooszczędnych domów będzie obowiązkiem wszystkich europejskich inwestorów.

W tej sytuacji przyszłość stolarki okiennej to system illbruck MOWO. To wielokrotnie tytułowany i nagradzany system marki Illbruck, który przeszedł wiele obszernych badań. Okna montowane są w płaszczyźnie termoizolacji budynku, co ogranicza powstawanie mostków termicznych. To jedyne, nagrodzone certyfikatem ift Rosenheim rozwiązanie montażu ciepłego opierające się na spoinie klejowej przenoszącej obciążenia. Przeprowadzone badania jasno pokazują, że to najdokładniej przebadany system ciepłego montażu okien. System illbruck MOWO występuje w kilku wariantach montażowych.

Trzy warianty montażowe

Typ 1 – wykusz 35 mm. Illbruck MOWO typu 1 rozwiązuje problemy mocowań i uszczelnień okien częściowo wysuniętych w ocieplenie. W jego skład wchodzą: płyta instalacyjna 35 mm PR011 i taśma rozprężna illmod Trio+ TP625.

Montaż przebiega w dwóch krokach:

  • przyklejenie płyty instalacyjnej PR011 z profilu 35 mm tak, by utworzyła ramę oraz osadzenie w niej okna,
  • uszczelnienie przy pomocy taśmy rozprężnej TP652 illmod Trio+.

Utworzona rama z płyty PR011, będąca jednocześnie przedłużeniem ościeża, łączy się z szybkowiążącym klejem SP340. To rozwiązanie problemu niedostatecznej odległości od brzegów podczas późniejszego używania śrub do mocowania ościeżnic.

Typ 2 – wykusz 90 mm. Rama nośna tworzona jest przez profil o trójkątnym przekroju z przyciętymi krawędziami. W jego skład wchodzą: profil instalacyjny PR007, profil izolacyjny PR008 i taśma rozprężna illmod Trio+ TP625. Dzięki zastosowaniu klinów izolacyjnych PR008 wzrasta termoizolacja i spada trudność łączenia klinów z dociepleniem zastosowanym w budynku.

Typ 3 – wykusz od 120 do 200. Rama o kształcie litery “L” gwarantuje doskonałe warunki dźwigni, dzięki czemu sprawdza się nawet przy największych występach. Zastosowane bloki izolacyjne PR012 opracowane są specjalnie z myślą o łączeniu z kolejnymi elementami budynku i zwiększają termoizolację. W skład systemu wchodzą: bloki izolacyjne PR012, kątownik instalacyjny PR(010), taśma rozprężna illmod Trio+ TP625.

Jaki jest system illbruck MOWO?

Energooszczędny. System illbruck MOWO przeznaczony jest do pasywnego i blisko zeroenergetycznego budownictwa. Ogranicza wartości liniowe mostków termicznych i umożliwia wcześniejszą adaptację wnętrz budynku. Pozwala na pełne zamknięcie otworu nawet po upływie doby. Daje także możliwość późniejszej wymiany okien bez uszczerbku na elewacji.

Hermetyczny. System illbruck MOWO może występować razem z najszczelniejszą stolarką okienną w 4 klasie przepuszczalności powietrza. To zasługa doskonałego współczynnika infiltracji powietrza na poziomie a < 0,1 [m3/m·h·daPa2/3].

Cichy. System illbruck MOWO uzyskał w badaniach izolacyjności wartość 36 dB. Przy zastosowaniu hybrydowego uszczelniacza SP525 wartość ta wzrasta do 43 dB. Żaden inny system nie uzyskał takiego wyniku. Dla porównania tradycyjny system montażu uzyskał tylko 19 dB.

Kontrolowalny. Na etapie projektowania i wykonania firma Tremco Illbruck zapewnia wsparcie przez monitorowanie etapu realizacji budowy oraz 5-letnią gwarancję funkcjonalności systemu.

Rekomendacyjny. System illbruck MOWO jest rekomendowany w najnowszych wytycznych ITB nr B6/2016.

Dodaj komentarz